Voorwaarden

Cursusvoorwaarden: Wijnschool De Wijnneus onderdeel van Winenose

Deelname aan de cursus is definitief bij bevestiging via email en zal doorgang vinden na betaling van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL04 INGB 0004579803 t.n.v. Winenose te Wolsum o.v.v. de gekozen cursusdatum.
Er is maximum aantal deelnemers per cursus. Cursisten worden op volgorde van ontvangst van het cursusgeld ingeschreven.
Voor iedere cursus geldt ook een minimum aantal deelnemers.

Wijnneus behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum wanneer dit minimum aantal onverhoopt niet wordt behaald.
Reeds ingeschreven cursisten worden hier uiteraard over bericht voor aanvang van de cursus en krijgen het betaalde bedrag terug gestort als er geen wederzijdse oplossing is gevonden.
Mocht de cursus wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan,
dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
Opzeggen van deelname aan een cursus door een cursist moet uiterlijk geschieden 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus of u moet zelf zorg dragen dat uw plaats door een ander wordt ingenomen.
Ook is het mogelijk om overplaatsing naar één nieuwe startdatum voor te stellen.
Als annulering plaats vindt tussen de 7e en 14e dag voor aanvang van de cursus bent u 25% van de cursuskosten verschuldigd i.v.m. gemaakte kosten.
Bij annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij het niet verschijnen tijdens de eerste les (zonder kennisgeving) en afzeggen op en na de aanvangsdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd en vindt door gemaakte kosten daarom ook geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Gemiste lessen van de cursist door welke oorzaak dan ook zijn geen reden voor restitutie.

Overige huisregels: het gebruik van telefoons/smartphones: men wordt verzocht deze uit te zetten tijdens de cursusavonden of op trilstand en indien echt noodzakelijk alleen op te nemen buiten de cursusruimte, dit i.v.m. minimale verstoring tijdens de lessen voor de overige cursisten en de leraar.

Tijdens de cursusavonden wordt het zeer op prijs gesteld dat after shave en eau de toilet geuren zeer spaarzaam gebruikt worden en is er ook geen mogelijkheid tot roken, dit uiteraard om eenieder zich volledig op de geuren en aroma`s van wijn te laten concentreren voor optimale ontwikkeling van de zintuigen.
Minimale leeftijd van deelname is 18 jaar.

Met vriendelijke vineuze groet,

Janita Kemner & Martin Wolvers

Winenose
Skoallepaed 1
8774pm Wolsum
Tel: 0515 560120
info@winenose

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.